Een grondploeg beweegt mensen.

Organisatieveranderingen kunnen niet van bovenaf worden opgelegd of afgedwongen. Daarom is een grondploeg nodig, die overal in de organisatie mensen weet te verbinden, motiveren en inspireren. Een ploeg die door iedereen wordt vertrouwd omdat het bestaat uit informele leiders, die altijd hun ware gezicht laten zien, verder kijken dan hun eigen baan en opkomen voor hun collega’s. We vormen en inspireren deze ploegen via grondgesprekken, waarin ze samen een beeld vormen over de grond waarop hun organisatie is gebouwd. Vervolgens helpen we ze om deze grond om te ploegen, zodat de gewenste verandering zich kan gronden in de organisatie.

Echte leiders zijn bereid te ploegen.

Een grondploeg bewerkt de voedingsbodem van emoties, percepties en relaties, die bepaalt hoe collega’s samen werken. Dit ploegwerk vraagt om toewijding en geduld. Het vraagt om mensen die tijd vrij maken om grondgesprekken met diverse collega’s te voeren en het grondverhaal tot leven te brengen in de hele organisatie. Hoewel er overal een hoge werkdruk heerst, zijn hier altijd mensen voor te vinden. En dat zijn zeker niet alleen de carrièremakers of jaknikkers. De grootste klagers en criticasters hebben vaak ook het grootste hart voor de zaak. Daarom is iedereen welkom in een grondploeg. Het maakt niet hoe en waarom je de organisatie wilt veranderen. De enige voorwaarde is dat je wilt leren van andersdenkenden, in de overtuiging dat alle perspectieven nodig zijn om mee te bewegen met de complexe wereld.

Locatie

A'DAM Toren, Amsterdam

Telefoon

+31.6.53765171

Email 

info@grondgesprek.nl

css.php