Verandering begint op de werkvloer.

De systemen waarin we leven en werken zijn niet houdbaar. De uitputting van mens en aarde, maar ook de komst van nieuwe technologieën, dwingen ons te kiezen hoe we willen leven en werken. En dan niet alleen in stemhokjes en winkels. Ook tijdens ons werk moeten we standpunten innemen én vasthouden. Met onze collega’s moeten we kiezen waar we samen voor staan. Die keuzes kunnen we niet afschuiven naar managers, experts of politici. De dilemma’s zijn te complex. de belangen te groot en de gevolgen te persoonlijk. We moeten ons lot in eigen handen nemen, door met collega’s bespreken welke grond we willen delen in een veranderende wereld.

Iedereen is een leider.

Er is geen leider of expert die weet hoe de wereld in elkaar zit en wat de toekomst brengt. Alleen samen kunnen we de complexiteit en onzekerheid tegemoet treden en bepalen hoe we onze doelen bereiken. Daarom wil elke moderne manager dat collega’s in alle hoeken en lagen van de organisatie uit hun comfort zone komen, afdelingsmuren doorbreken, van elkaar leren en zich samen verantwoordelijk voelen voor hun gemeenschappelijke toekomst. Dat lukt alleen als iedereen regelmatig de tijd krijgt én neemt om te bespreken welke grond ze samen delen. Door standpunten in te nemen over de ontwikkelingen die hun toekomst bepalen én door te onderzoeken wat die standpunten betekenen voor hun dagelijks werk, kunnen collega’s samen hun koers bepalen in een wereld die continu verandering eist.

Locatie

A'DAM Toren, Amsterdam

Telefoon

+31.6.53765171

Email 

info@grondgesprek.nl

css.php