Een verhaal waarvoor je blijft strijden.

Veel mensen zien en voelen de noodzaak om de wereld te veranderen. Klanten kijken daarom vaker voorbij producten en diensten naar de maatschappelijke positie en invloed van organisaties. En zo kijken schaarse talenten verder dan een salaris. Zij willen weten hoe ze tijdens hun werk een betekenisvol verschil kunnen maken. Daarom moet je als team of organisatie een opmerkelijk en authentiek verhaal bezitten, dat jullie visie, missie en identiteit grondt in de hoofden en harten van klanten en collega’s. Eén verhaal dus, dat alle belanghebbenden duidelijk maakt waar jullie samen voor staan. Om dit grondverhaal te ontdekken én levend te houden zijn grondgesprekken nodig, die ervoor zorgen dat het verhaal mensen blijft verbinden, inspireren en motiveren.

Schrijf zelf jullie grondverhaal.

De wijze waarop we grondverhalen ontwikkelen is maatwerk, maar het uitgangspunt is altijd dat collega’s zelf hun verhaal ontdekken. Zo wordt het verhaal authentiek, onderscheidend en door iedereen gedragen, waardoor het een lang en invloedrijk leven kan leiden in de dagelijkse praktijk. Dit proces begint vaak met persoonlijke gesprekken, waarin we achterhalen wat mensen aan het hart gaat. Daarna begeleiden we gesprekken waarin collega’s met elkaar op zoek gaan naar hun grondverhaal. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken in dit creatieve proces, zorgen we ervoor dat het verhaal stevig gegrond wordt in de overtuigingen, emoties, drijfveren en belangen die binnen de organisatie leven. Vervolgens zorgen we ervoor dat het grondverhaal gaat leven in de hele organisatie, door gesprekken te voeren waarin we het potentieel en de consequenties van het verhaal onderzoeken.

Door de ogen van een reclameman.

Hoe meer mensen betrokken worden in de zoektocht naar het grondverhaal, hoe sterker het verhaal. Maar soms is er weinig tijd of zoeken we een grondverhaal voor een klein bedrijf of een stafafdeling. Voor dergelijke gevallen hebben we een serie gesprekken ontwikkeld, waarin een kleine groep collega’s de geheimen van sterke merken en goede reclame leert kennen. Door in de schoenen van reclamemakers en merkenbouwers te gaan staan, kijken ze met andere ogen naar hun merk, organisatie, missie en markt. Dat opent creatieve perspectieven waarmee zij niet alleen zelf hun grondverhaal ontdekken, maar ook nieuwe inzichten krijgen die de strategie verrijken en aanscherpen. Naast een grondverhaal leveren deze gesprekken ook meer strategisch bewustzijn op.

Locatie

A'DAM Toren, Amsterdam

Telefoon

+31.6.53765171

Email 

info@grondgesprek.nl

css.php