Tijd voor een grondgesprek.

De maatschappij én de markt vragen om collega’s die samen een mening vormen over de ontwikkelingen in de wereld.

Verandering begint op de werkvloer.

De systemen waarin we leven en werken zijn niet houdbaar. De uitputting van mens en aarde, maar ook de komst van nieuwe technologieën, dwingen ons te kiezen. En dan niet alleen in stemhokjes en winkels, maar ook tijdens ons werk. Samen met onze collega’s moeten we kiezen hoe we willen leven en werken, anders wordt de toekomst voor ons bepaald. We kunnen het niet doorschuiven naar managers of politici. De belangen zijn te groot en de gevolgen te persoonlijk. Daarom is het tijd voor grondgesprekken, waarin we bespreken welke grond we als collega’s willen delen in de veranderende wereld. Bijvoorbeeld door samen een mening te vormen over deze onderwerpen. Zo houden we onze toekomst in eigen handen, geven we zin en betekenis aan ons dagelijks werk én leren we onze collega’s beter begrijpen en waarderen.

Wat is jullie grondverhaal?

Tegenwoordig zien veel mensen de noodzaak om de wereld te veranderen. Klanten kijken daarom vaker voorbij producten en diensten naar de maatschappelijke positie en invloed van organisaties. En zo kijken schaarse talenten verder dan een salaris. Zij willen weten hoe ze tijdens hun werk een betekenisvol verschil kunnen maken. Daarom moet je als team of organisatie een verhaal bezitten dat je missie grondt in de hoofden en harten van mensen. Om dit grondverhaal te ontdekken én levend te houden, zijn grondgesprekken nodig. Ze zorgen ervoor dat het verhaal collega’s blijft verbinden, inspireren en motiveren, zodat de organisatie koers houdt en een positie weet te veroveren in de veranderende wereld.

Locatie

A'DAM Toren, Amsterdam

Telefoon

+31.6.53765171

Email 

info@grondgesprek.nl

css.php